Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 3. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.

ovoce do škol

logo školy

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

O nás

Historie školy

Málotřídní škola v Hradištku byla postavena 1894 jako dvoutřídní škola podle návrhu Josefa Fialy z Poděbrad nákladem 7 500 zlatých a to v rekordním čase pěti měsíců. Slavnostně byla otevřena 8. září 1894. Při této příležitosti byl škole předán a před předáním vysvěcen školní prapor, který občané své škole věnovali. Stuhu na tento prapor nechala také vyšít kněžna z Hohenlohe - Schilligsfurstu. Tento prapor je dodnes zachován jako vzácná školní relikvie a je používán při slavnostních událostech školy. Škola nesla v průčelí budovy heslo ,,Bohu a vlasti", které muselo být v době okupace odstraněno.
Škola fungovala až do roku 1974, kdy byla pro malý počet žáků uzavřena.

Po 17. listopadu 1989 dochází k řadě změn v našem státě. Za velmi pozitivní změnu bylo možno považovat také souhlas příslušných orgánů se zřizováním vesnických málotřídních škol. V roce 1991 se z podnětu Obecního úřadu Hradištko v čele se starostou Josefem Zelenkou a za podpory obecního zastupitelstva a místních občanů jednalo o znovuotevření školy v obci. Slouží ke cti občanů Hradištka, že obec, která měla již od roku 1807 svou stálou školu, a která před více jak sto lety, roku 1894, postavila školu novou, dokázala využít první možné příležitosti a školu znovu otevřela.

1. září 1992 byla slavnostně otevřena opravená a moderně vybavená školní budova.

 

Úplnost a velikost školy

Základní škola Hradištko je školou málotřídní. Výuka probíhá ve třech třídách: I. třída - 1. ročník a 2.ročník, II. třída 3. a 4.ročník a III. třída - 5. ročník.
Do školy dojíždí také děti z Kerska, ze Sadské, ze Zvěřínku, či z Třebestovic. Prostory školy jsou přizpůsobené pro 35 žáků. V současné době má škola 28 žáků.

 

Vybavení školy

Materiální
Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Pro svoji prostornost je v jedné učebně instalována počítačová třída.  Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Žákům i pedagogům slouží velmi dobře vybavená školní knihovna. Veškeré učebnice a pracovní sešity, výukový SW a ostatní pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové učebnice a pomůcky. Obě třídy jsou vybavené novým nábytkem. Z kabinetu byla vybudována další malá učebna. V učebně I. byla během prázdnin 2018 opravena podlaha a položena nová krytina.
Škola je dále vybavena LCD televizorem, videem, klavírem a mnoha sportovními potřebami. Každá učebna má svoji hifi věž a relaxační koberec.

Prostorové
Budova školy je přízemní se dvěma prostornými učebnami, prostornou chodbou, šatnou, sociálním zařízením pro chlapce a dívky, sborovnou a miniučebnou, kotelnou.

 

Technické
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném režimu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetních technik. Škola disponuje celkem 10 počítači a 3 notebooky.. Škola počítače získala jednak v rámci projektu EU peníze školám, do kterého je zapojena a jednak ze sponzorských darů. Dále jsou obě třídy vybaveny interaktivními tabulemi, které škola získala ze sponzorských darů a z peněz již zmiňovaného projektu. Žáci mají dále k dispozici 5 iPadů a 6 tabletů.
Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci a učitelé přístup na internet. Počítače jsou propojeny na kvalitní barevnou tiskárnu a skener. K dispozici je kvalitní kopírka, která slouží hlavně k práci pedagogů, ale po dohodě mohou kopírovat své práce i žáci.
Škola sice nemá k dispozici učebnu dílen nebo pozemky, přesto je i po této stránce výuka zajištěna. 
Žáci se podílí na zakládání a udržování parkových částí obce, opravě a údržbě školního pozemku.
 

Hygienické
Sociálním zázemím jsou dvě toalety pro dívky a jedna kabinka pro chlapce a jedno pisoárové stání pro chlapce, jedna toaleta pro personál. U všech kabinek je umyvadlo. Škola je napojena na obecní vodovod.
Dodržování pitného režimu ve škole funguje na dohodě s rodiči. Žáci si dostatek pití nosí z domova. Pokud z nějakého důvodu pití chybí, škola žákům pití poskytne nebo zajistí.
Pro odpočinek je k dispozici v každé třídě relaxační koberec. Přes celý rok slouží k relaxaci a odpočinku školní hřiště se zahradou. V červnu 2018 škola získla možnost využívání nového multifunkčního školního hřiště.

Údržba školy
Údržbu budovy, topení, starost o okolí školy vykonává jako vedlejší pracovní poměr školník Václav Vorlíček.
Uklízečka Marcela Winterblumová je zaměstnankyní Obecního úřadu Hradištko, od 1. července 2014 zajišťuje výdej obědů ve školní výdejně.


Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy a zároveň třídní učitelka 5. ročníku Mgr. Marcela Šteffková, která také pracuje jako koordinátorka environmentální výchovy. Zástupkyní ředitelky školy a zároveň učitelkou 1. a 2. ročníku je Mgr. Hana Maudrová, jež také vykonává funkci výchovného poradce, metodika prevence patologických jevů a koordinátora ICT. Třídní učitelkou 3. a 4. ročníku je Bc. Lenka Mojžíšová. Anglický jazyk, přírodovědu a vlastivědu zeměpisnou vyučuje Ing. Vlasta Kopsová. Ve školní družině pracuje Bc.Lenka Mojžíšová, která je zároveň asistentkou pedagoga a učitelkou výchov v 1. – 5. ročníku.


Mgr. Marcela Šteffková

Na škole pracuje od roku 1995. Vystudovala Gymnázium  v Chotěboři, obor základy programování a počítačové techniky a SPgŠ Litomyšl, obor vychovatelství. Dále vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Rok studovala němčinu na Berufsschule Winterthur ve Švýcarsku a je absolventkou kurzu angličtiny English Language for Beginners. V Pedagogicko - psychologické poradně Nymburk získala osvědčení, které ji opravňuje ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce a matematice. Je oprávněna k používání Míkova Orientačního testu dynamické praxe pro zjišťování jevových shod koordinací při osvojování čtení, psaní a různých pohybových sledů.  Je také oprávněna k výuce splývavého čtení. Absolvovala test ICT a pracovní dílny ICT na 1. stupni ZŠ, lyžařský výcvikový a turistický kurz. Získala osvědčení vzdělávacího programu Organizační řád školy a jeho součásti a osvědčeni BOZP a PO při práci pro školu a školská zařízení. V červnu 2009 ukončila  funkční manažerské studium pro vedoucí pracovníky v Praze. V červnu 2011 získala certifikát - Kurz pro školní koordinátory EVVO Středočeského kraje a má osvědčení z absolvování vzdělávacího programu Odpady a obaly, Základy resuscitace, Datové schránky, spisový a skartační řád. Dalším vzděláváním získala osvědčení o Zákoně o pedagogických pracovnících v praxi, zúčastnila se Konference O výchově a vzdělávání, získala certifikát o Metodách aktivního učení, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku, Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti - čtenářské dovednosti, osvědčení o Školské legislativě, Školském zákoně, Oraganizační řád školy a jeho součásti, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro společenské a přírodní vědy, Vzdělávání ředitelů, Praktické využití dotykových zařízení ve výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.  Osvědčení o současné mateřské škole a jejím řízení, seminář o Způsobu vykazování podpůrných opatřeních. Absolvovala vzdělávací program Základy Hejného vyučovací metody, metoda Hejného v mateřské škole, matematické prostředí v metodě Hejného. Absolvovala kurz instruktora lyžování.

Na škole pracuje jako ředitelka školy a školky, metodik environmentální výchovy a učitelka hudební výchova v 1. -5. ročníku a učitelka českého jazyka a matematiky v 3. - 5. ročníku. Vede kroužek logiky a deskových her., přípravu na gymnázia.

 

Mgr. Hana Maudrová

Na škole pracuje od roku 1992. Vystudovala SPgŠ Čáslav a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Speciální pedagogika pro 1. stupeň ZŠ. V dubnu 2008 získala osvědčení vzdělávací akce - SFUMATO - Splývavé čtení, aneb čtení pro všechny děti, Základy resuscitace, Základy práce s počítačem, Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a je proškolena jako preventista řečové výchovy, Písmo Comenia Script, Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk, Využití dotykových zařízení ve školství, Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - poznejme a využívejme taje magických čtverců, Učím se rád, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Individualizace a vnitřní motivace žáků - jak na ně!, otevíráme dveře do výuky - Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?, Jak budovat školní a třídní klima, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování. Absolvovala rekvalifikační kurz Podvojné účetnictví pro podnikatelské subjekty.

Na škole vykonává funkci zástupkyně ředitelky a učitelky 1. a 2. ročníku. Vede nápravu řeči. Pracuje jako výchovný poradce.

 

Ing. Vlasta Kopsová

Na škole pracuje od roku 2015. Vystudovala Zemědělské inženýrství na ČZU v Praze, obor zahradnictví.  Pracovala v Anglii jako au-pair a zahradní architekt. Po návratu do Čech učila angličtinu v jazykové škole, soukromě jako lektor firemních skupinových i individuálních kurzů, učila na vícelétém gymnáziu a po mateřské na veřejnoprávní střední škole. Je certifikovaným hodnotitelem ústní části státní maturity z anglického jazyka.  Z jazykových certifikátů má FCE a k němu absolvovala zkoušku TELF - mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění vyučovat anglický jazyk. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získala  osvědčení Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování, absolvovala vzdělávací akci Otevíráme dveře čtenářským dílnám. Zúčastňuje se seminářů z dílny Oxford University Press.

Na škole pracuje jako učitelka anglického jazyka v 2.- 5. ročníku, učitelka přírodovědy a zeměpisné vlastivědy, informatiky.  Vede kroužek angličtiny v mateřské školce a v 1. a 2. ročníku.

 

Bc. Lenka Mojžíšová

V září 2011 se stala vychovatelkou školní družiny. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Poděbradech - obor všeobecná ekonomie. V srpnu 2018 vystudovala Technickou univerzitu v Liberci Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu -  obor Pedagogika volného času. Získala osvědčení ve vzdělávacích programech: Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.

Na škole pracuje také jako asistentka pedagoga. a je třídní učitelkou 3. a 4. ročníku.

__________________________________________________________________________________________

Pedagogové se při vzdělávání a výchově žáků i nadále vzdělávají a to hlavně v oblasti psychologie, pedagogiky a sociální výchovy. Nezbytnou nutností je sledování moderních metod v didaktice předmětů a v neposlední řadě je i v práci s výpočetní technikou. Vzhledem k postavení školy v obci je důležité zapojení školy do dění v obci a udržování a obnovování jejích tradic, což je zásluhou právě pedagogického sboru. Na škole pracuje cyklistický kroužek, angličtina pro 1. a 2.ročník, kroužek logiky a deskových her.  Dále pracuje tradiční kroužek výuky na hudební nástroje a sportovní kroužek - všeobecná pohybová průprava.

Charakteristika žáků
Kromě žáků z Hradištka dojíždí do školy také žáci z okolních obcí. Někteří žáci mají vývojové poruchy učení a mají také na základě doporučení PPP Nymburk nebo Prahy vlastní individuální vzdělávací programy, které jsou pravidelně aktualizovány, doplňovány a konzultovány s příslušnou PPP.