Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 7. 2020

bo

Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne až oblačno a postupně místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle silné. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 15 až 11°C.

ovoce do škol

logo školy

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola

Kristýna Žižková

Vystudovala Střední průmyslovou školu Dvůr Králové nad Labem, obor Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí. Dále vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední odborné škole Mills s.r.o., Čelákovice. Kristýna získala v roce 2009 osvědčení Učíme se hrou / Třída plná pohody a Vývoj řeči a komunikačních schopností v mateřské škole. V roce 2010 získala osvědčení ve vzdělávacím programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času. V roce 2011 získala odvědčení v semináři Písnička jako cesta k poznání světa a Pojďte si hrát/ Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her. V roce 2014 absolvovala kurz Pedagoogická diagnostika a kurz Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík. Dále získala osvědčení ve vdělávacím programu Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ, Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku a Písně, hrátky se zvířátky. V roce 2015 získala osvědčení v rámci semináře Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu v MŠ a ZŠ a osvědčení v rámci semináře Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ a ZŠ. Naposledy v roce 2017 získala osvědčení Jóga pro děti. Na škole působí jako učitelka v mateřské škole.

 

Ing. Klára Stegbauerová

V roce 2016 získala na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze inženýrský titul v oboru Péče o biosféru. V Mateřské škole Třebestovice absolvovala pedagogickou praxi. Od září 2018 studuje Střední pedagogickou školu v Čelákovicích.

 

Ilona Šťastná

V roce 2016 získala na Vzdělávacím institutu Středosčeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Nymburku kvalifikaci Chůva pro děti do záhájení povinné školní docházky.

Základní škola

Mgr. Marcela Šteffková

Na škole pracuje od roku 1995. Vystudovala Gymnázium  v Chotěboři, obor základy programování a počítačové techniky a SPgŠ Litomyšl, obor vychovatelství. Dále vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Rok studovala němčinu na Berufsschule Winterthur ve Švýcarsku a je absolventkou kurzu angličtiny English Language for Beginners. V Pedagogicko - psychologické poradně Nymburk získala osvědčení, které ji opravňuje ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce a matematice. Je oprávněna k používání Míkova Orientačního testu dynamické praxe pro zjišťování jevových shod koordinací při osvojování čtení, psaní a různých pohybových sledů.  Je také oprávněna k výuce splývavého čtení. Absolvovala test ICT a pracovní dílny ICT na 1. stupni ZŠ, lyžařský výcvikový a turistický kurz. Získala osvědčení vzdělávacího programu Organizační řád školy a jeho součásti a osvědčeni BOZP a PO při práci pro školu a školská zařízení. V červnu 2009 ukončila  funkční manažerské studium pro vedoucí pracovníky v Praze. V červnu 2011 získala certifikát - Kurz pro školní koordinátory EVVO Středočeského kraje a má osvědčení z absolvování vzdělávacího programu Odpady a obaly, Základy resuscitace, Datové schránky, spisový a skartační řád. Dalším vzděláváním získala osvědčení o Zákoně o pedagogických pracovnících v praxi, zúčastnila se Konference O výchově a vzdělávání, získala certifikát o Metodách aktivního učení, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku, Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti - čtenářské dovednosti, osvědčení o Školské legislativě, Školském zákoně, Oraganizační řád školy a jeho součásti, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro společenské a přírodní vědy, Vzdělávání ředitelů, Praktické využití dotykových zařízení ve výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.  Osvědčení o současné mateřské škole a jejím řízení, seminář o Způsobu vykazování podpůrných opatřeních. Absolvovala vzdělávací program Základy Hejného vyučovací metody, metoda Hejného v mateřské škole, matematické prostředí v metodě Hejného.

Na škole pracuje jako ředitelka školy a školky, metodik environmentální výchovy a učitelka 3., 4. a 5. ročníku. Vede cyklistický kroužek.

 

Mgr. Hana Maudrová

Na škole pracuje od roku 1992. Vystudovala SPgŠ Čáslav a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Speciální pedagogika pro 1. stupeň ZŠ. V dubnu 2008 získala osvědčení vzdělávací akce - SFUMATO - Splývavé čtení, aneb čtení pro všechny děti, Základy resuscitace, Základy práce s počítačem, Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a je proškolena jako preventista řečové výchovy, Písmo Comenia Script, Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk, Využití dotykových zařízení ve školství, Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - poznejme a využívejme taje magických čtverců, Učím se rád, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Individualizace a vnitřní motivace žáků - jak na ně!, otevíráme dveře do výuky - Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?, Jak budovat školní a třídní klima, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování. Absolvovala rekvalifikační kurz Podvojné účetnictví pro podnikatelské subjekty.

Na škole vykonává funkci zástupkyně ředitelky a učitelky 1. a 2. ročníku. Vede nápravu řeči a kroužek vaření. Pracuje jako výchovný poradce.

 

Ing. Vlasta Kopsová

Na škole pracuje od roku 2015. Vystudovala Zemědělské inženýrství na ČZU v Praze, obor zahradnictví.  Pracovala v Anglii jako au-pair a zahradní architekt. Po návratu do Čech učila angličtinu v jazykové škole, soukromě jako lektor firemních skupinových i individuálních kurzů, učila na vícelétém gymnáziu a po mateřské na veřejnoprávní střední škole. Je certifikovaným hodnotitelem ústní části státní maturity z anglického jazyka.  Z jazykových certifikátů má FCE a k němu absolvovala zkoušku TEFL - mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění vyučovat anglický jazyk. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získala  osvědčení Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování, absolvovala vzdělávací akci Otevíráme dveře čtenářským dílnám. Zúčastňuje se seminářů z dílny Oxford University Press.

V současné době studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci Pedagogickou fakultu - obor angličtina - přírodopis.

Na škole pracuje jako učitelka anglického jazyka ve 3. - 5. ročníku, učitelka přírodovědy a hudební výchovy.  Vede kroužek angličtiny v mateřské školce a v 1. a 2. ročníku.

 

Bc. Lenka Mojžíšová

V září 2011 se stala vychovatelkou školní družiny. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Poděbradech - obor všeobecná ekonomie. V srpnu 2018 dokončila studia na Technické univerzitě v Liberci Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu -  obor Pedagogika volného času. Získala osvědčení ve vzdělávacích programech: Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.

Na škole pracuje také jako asistentka pedagoga.

 

________________________________________________________________________________________________

Pedagogové se při vzdělávání a výchově žáků i nadále vzdělávají a to hlavně v oblasti psychologie, pedagogiky a sociální výchovy. Nezbytnou nutností je sledování moderních metod v didaktice předmětů a v neposlední řadě je i v práci s výpočetní technikou. Vzhledem k postavení školy v obci je důležité zapojení školy do dění v obci a udržování a obnovování jejích tradic, což je zásluhou právě pedagogického sboru. Na škole pracuje cyklistický kroužek, angličtina pro 1. a 2.ročník, kroužek vaření.  Dále pracuje tradiční kroužek výuky na hudební nástroje a sportovní kroužek - všeobecná pohybová průprava.