Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 10. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, na SV až oblačno. Denní teploty 12 až 16°C, na SV okolo 10°C. Noční teploty 5 až 1°C.

ovoce do škol

logo školy

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola

Kristýna Žižková

V roce 2004 vystudovala Střední průmyslovou školu Dvůr Králové nad Labem,  Obor ochrana životního prostředí. Dále si doplnila pedagogické vzdělávní v roce 2010 ve Vzdělávacím institutu středočeského kraje v Praze studiem Pedagogiky pro pedagogy volného času a v letech 2011 - 2013 na Vyšší odborné škole, střední odborné škole a základní škole Mills v Čelákovicích v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále v roce 2011 studovala na Hudební škole ABC v Praze výuku hry na sopránovou zobcovou flétnu v MŠ metodou fonogestiky. V roce 2013 získala osvědčení jako Zdravotník zotavovacích akcí a v roce 2014 studovala ve Vzdělávací instituci DVPP Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík. V rámci dalšího vzdělávání získala v letech 2009 - 2017 osvědčení v oblastech hudební výchovy, hry na flétnu, tělesné výchovy, včetně jógy pro děti, pedagogické diagnostiky, tvorby školního vzdělávacího a třídního vzdělávacího programu, práce s dětmi s poruchou autistického spektra, s hyperaktivitou a dětmi s dalšími individuálními vzdělávacími potřebami. Naposledy v letech 2018 - 2020 získala osvědčení v rámci změn v činnosti mateřské školy, formativního hodnocení dětí předškolního věku a v rozvoji logiky a předmatematických dovedností v MŠ. Na škole působí jako učitelka v mateřské škole.

 

Jana Pazderová

Vystudovala v roce 2004 Střední odbornou školu Český Brod - Liblice,obor Ekonomie zemědělství a výživy. V roce 2019 vystudovala na Vyšší odborné škole, střední odborné škole a základní škole Mills v Čelákovicích obor Asistent pedagoga. V současné době studuje na Boleslavské soukromé střední škole a základní škole s.r.o. obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Na škole působila od roku 2018 jako školní asistent pro děti základní i mateřské školy.  Doprovázela děti ze ZŠ ve výuce, ve školní družině, na lyžařském výcviku a děti z MŠ např. při plavání a dalších školních akcích.  Individuálně se věnovala předškolákům v oblasti přípravy na ZŠ i mladším dětem dle jejich potřeb.  V současné době působí na škole jako učitelka v mateřské škole.

Ilona Šťastná

V roce 2016 získala na Vzdělávacím institutu Středosčeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Nymburku kvalifikaci Chůva pro děti do záhájení povinné školní docházky.

Základní škola

Mgr. Marcela Šteffková

Na škole pracuje od roku 1995. Vystudovala Gymnázium  v Chotěboři, obor základy programování a počítačové techniky a SPgŠ Litomyšl, obor vychovatelství. Dále vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Rok studovala němčinu na Berufsschule Winterthur ve Švýcarsku a je absolventkou kurzu angličtiny English Language for Beginners. V Pedagogicko - psychologické poradně Nymburk získala osvědčení, které ji opravňuje ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce a matematice. Je oprávněna k používání Míkova Orientačního testu dynamické praxe pro zjišťování jevových shod koordinací při osvojování čtení, psaní a různých pohybových sledů.  Je také oprávněna k výuce splývavého čtení. Absolvovala test ICT a pracovní dílny ICT na 1. stupni ZŠ, lyžařský výcvikový a turistický kurz. Získala osvědčení vzdělávacího programu Organizační řád školy a jeho součásti a osvědčeni BOZP a PO při práci pro školu a školská zařízení. V červnu 2009 ukončila  funkční manažerské studium pro vedoucí pracovníky v Praze. V červnu 2011 získala certifikát - Kurz pro školní koordinátory EVVO Středočeského kraje a má osvědčení z absolvování vzdělávacího programu Odpady a obaly, Základy resuscitace, Datové schránky, spisový a skartační řád. Dalším vzděláváním získala osvědčení o Zákoně o pedagogických pracovnících v praxi, zúčastnila se Konference O výchově a vzdělávání, získala certifikát o Metodách aktivního učení, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku, Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti - čtenářské dovednosti, osvědčení o Školské legislativě, Školském zákoně, Oraganizační řád školy a jeho součásti, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro společenské a přírodní vědy, Vzdělávání ředitelů, Praktické využití dotykových zařízení ve výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.  Osvědčení o současné mateřské škole a jejím řízení, seminář o Způsobu vykazování podpůrných opatřeních. Absolvovala vzdělávací program Základy Hejného vyučovací metody, metoda Hejného v mateřské škole, matematické prostředí v metodě Hejného.

Na škole pracuje jako ředitelka školy a školky, metodik environmentální výchovy a učitelka 3., 4. a 5. ročníku. Vede cyklistický kroužek.

 

Mgr. Hana Maudrová

Na škole pracuje od roku 1992. Vystudovala SPgŠ Čáslav a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Speciální pedagogika pro 1. stupeň ZŠ. V dubnu 2008 získala osvědčení vzdělávací akce - SFUMATO - Splývavé čtení, aneb čtení pro všechny děti, Základy resuscitace, Základy práce s počítačem, Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a je proškolena jako preventista řečové výchovy, Písmo Comenia Script, Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk, Využití dotykových zařízení ve školství, Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - poznejme a využívejme taje magických čtverců, Učím se rád, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Individualizace a vnitřní motivace žáků - jak na ně!, otevíráme dveře do výuky - Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?, Jak budovat školní a třídní klima, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování. Absolvovala rekvalifikační kurz Podvojné účetnictví pro podnikatelské subjekty.

Na škole vykonává funkci zástupkyně ředitelky a učitelky 1. a 2. ročníku. Vede nápravu řeči a kroužek vaření. Pracuje jako výchovný poradce.

 

Ing. Vlasta Kopsová

Na škole pracuje od roku 2015. Vystudovala Zemědělské inženýrství na ČZU v Praze, obor zahradnictví.  Pracovala v Anglii jako au-pair a zahradní architekt. Po návratu do Čech učila angličtinu v jazykové škole, soukromě jako lektor firemních skupinových i individuálních kurzů, učila na vícelétém gymnáziu a po mateřské na veřejnoprávní střední škole. Je certifikovaným hodnotitelem ústní části státní maturity z anglického jazyka.  Z jazykových certifikátů má FCE a k němu absolvovala zkoušku TEFL - mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění vyučovat anglický jazyk. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získala  osvědčení Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování, absolvovala vzdělávací akci Otevíráme dveře čtenářským dílnám. Zúčastňuje se seminářů z dílny Oxford University Press.

V současné době studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci Pedagogickou fakultu - obor angličtina - přírodopis.

Na škole pracuje jako učitelka anglického jazyka ve 3. - 5. ročníku, učitelka přírodovědy a hudební výchovy.  Vede kroužek angličtiny v mateřské školce a v 1. a 2. ročníku.

 

Bc. Lenka Mojžíšová

V září 2011 se stala vychovatelkou školní družiny. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Poděbradech - obor všeobecná ekonomie. V srpnu 2018 dokončila studia na Technické univerzitě v Liberci Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu -  obor Pedagogika volného času. Získala osvědčení ve vzdělávacích programech: Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.

Na škole pracuje také jako asistentka pedagoga.

 

________________________________________________________________________________________________

Pedagogové se při vzdělávání a výchově žáků i nadále vzdělávají a to hlavně v oblasti psychologie, pedagogiky a sociální výchovy. Nezbytnou nutností je sledování moderních metod v didaktice předmětů a v neposlední řadě je i v práci s výpočetní technikou. Vzhledem k postavení školy v obci je důležité zapojení školy do dění v obci a udržování a obnovování jejích tradic, což je zásluhou právě pedagogického sboru. Na škole pracuje cyklistický kroužek, angličtina pro 1. a 2.ročník.  Dále pracuje tradiční kroužek výuky na hudební nástroje a sportovní kroužek - všeobecná pohybová průprava.