Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní a Mateřská
škola
Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

Vybavení školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Hradištko je školou málotřídní. Výuka probíhá ve třech třídách: I. třída - 1. ročník a 2. ročník, II. třída 4. a 5. ročník a III. třída - 3. ročník.
Do školy dojíždí také děti z Kerska, ze Sadské, ze Zvěřínku, z Třebestovic i jiných vesnic. Prostory školy jsou přizpůsobené pro 37 žáků. V současné době má škola 37 žáků.

Vybavení školy

Materiální

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Pro svoji prostornost je v jedné učebně instalována počítačová třída.  Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Žákům i pedagogům slouží velmi dobře vybavená školní knihovna. Veškeré učebnice a pracovní sešity, výukový SW a ostatní pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové učebnice a pomůcky. Obě třídy jsou vybavené novým nábytkem. Z kabinetu byla vybudována další malá učebna. V učebně I. byla během prázdnin 2018 opravena podlaha a položena nová krytina.
Škola je dále vybavena LCD televizorem, videem, klavírem a mnoha sportovními potřebami. Každá učebna má svoji hifi věž a relaxační koberec.

Prostorové

Budova školy je přízemní se dvěma prostornými učebnami, prostornou chodbou, šatnou, sociálním zařízením pro chlapce a dívky, sborovnou a miniučebnou, kotelnou.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném režimu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetních technik. Škola disponuje celkem 10 počítači a 3 notebooky. Škola počítače získala jednak v rámci projektu EU peníze školám, do kterého je zapojena a jednak ze sponzorských darů. Dále jsou obě třídy vybaveny interaktivními tabulemi, které škola získala ze sponzorských darů a z peněz již zmiňovaného projektu. Žáci mají dále k dispozici 5 iPadů a 6 tabletů.
Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci a učitelé přístup na internet. Počítače jsou propojeny na kvalitní barevnou tiskárnu a skener. K dispozici je kvalitní kopírka, která slouží hlavně k práci pedagogů, ale po dohodě mohou kopírovat své práce i žáci.
Škola sice nemá k dispozici učebnu dílen nebo pozemky, přesto je i po této stránce výuka zajištěna. 
Žáci se podílí na zakládání a udržování parkových částí obce, opravě a údržbě školního pozemku.

Hygienické

Sociálním zázemím jsou dvě toalety pro dívky a jedna kabinka pro chlapce a jedno pisoárové stání pro chlapce, jedna toaleta pro personál. U všech kabinek je umyvadlo. Škola je napojena na obecní vodovod.
Dodržování pitného režimu ve škole funguje na dohodě s rodiči. Žáci si dostatek pití nosí z domova. Pokud z nějakého důvodu pití chybí, škola žákům pití poskytne nebo zajistí.
Pro odpočinek je k dispozici v každé třídě relaxační koberec. Přes celý rok slouží k relaxaci a odpočinku školní hřiště se zahradou. V červnu 2018 škola získla možnost využívání nového multifunkčního školního hřiště.

Údržba školy

Údržbu budovy, topení, starost o okolí školy vykonává jako vedlejší pracovní poměr školník Václav Vorlíček.
Uklízečka Marcela Winterblumová je zaměstnankyní Obecního úřadu Hradištko, která také zajišťuje výdej obědů ve školní výdejně.

Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Základní a Mateřská
škola Hradištko


nahoru