Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní a Mateřská
škola
Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Vybavení školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Hradištko je školou málotřídní. Výuka probíhá ve třech třídách: I. třída - 1. ročník a 2. ročník, II. třída 4. a 5. ročník a III. třída - 3. ročník.
Do školy dojíždí také děti z Kerska, ze Sadské, ze Zvěřínku, z Třebestovic i jiných vesnic. Prostory školy jsou přizpůsobené pro 37 žáků. V současné době má škola 37 žáků.

Vybavení školy

Materiální

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Pro svoji prostornost je v jedné učebně instalována počítačová třída.  Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Žákům i pedagogům slouží velmi dobře vybavená školní knihovna. Veškeré učebnice a pracovní sešity, výukový SW a ostatní pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové učebnice a pomůcky. Obě třídy jsou vybavené novým nábytkem. Z kabinetu byla vybudována další malá učebna. V učebně I. byla během prázdnin 2018 opravena podlaha a položena nová krytina.
Škola je dále vybavena LCD televizorem, videem, klavírem a mnoha sportovními potřebami. Každá učebna má svoji hifi věž a relaxační koberec.

Prostorové

Budova školy je přízemní se dvěma prostornými učebnami, prostornou chodbou, šatnou, sociálním zařízením pro chlapce a dívky, sborovnou a miniučebnou, kotelnou.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném režimu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetních technik. Škola disponuje celkem 10 počítači a 3 notebooky. Škola počítače získala jednak v rámci projektu EU peníze školám, do kterého je zapojena a jednak ze sponzorských darů. Dále jsou obě třídy vybaveny interaktivními tabulemi, které škola získala ze sponzorských darů a z peněz již zmiňovaného projektu. Žáci mají dále k dispozici 5 iPadů a 6 tabletů.
Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci a učitelé přístup na internet. Počítače jsou propojeny na kvalitní barevnou tiskárnu a skener. K dispozici je kvalitní kopírka, která slouží hlavně k práci pedagogů, ale po dohodě mohou kopírovat své práce i žáci.
Škola sice nemá k dispozici učebnu dílen nebo pozemky, přesto je i po této stránce výuka zajištěna. 
Žáci se podílí na zakládání a udržování parkových částí obce, opravě a údržbě školního pozemku.

Hygienické

Sociálním zázemím jsou dvě toalety pro dívky a jedna kabinka pro chlapce a jedno pisoárové stání pro chlapce, jedna toaleta pro personál. U všech kabinek je umyvadlo. Škola je napojena na obecní vodovod.
Dodržování pitného režimu ve škole funguje na dohodě s rodiči. Žáci si dostatek pití nosí z domova. Pokud z nějakého důvodu pití chybí, škola žákům pití poskytne nebo zajistí.
Pro odpočinek je k dispozici v každé třídě relaxační koberec. Přes celý rok slouží k relaxaci a odpočinku školní hřiště se zahradou. V červnu 2018 škola získla možnost využívání nového multifunkčního školního hřiště.

Údržba školy

Údržbu budovy, topení, starost o okolí školy vykonává jako vedlejší pracovní poměr školník Václav Vorlíček.
Uklízečka Marcela Winterblumová je zaměstnankyní Obecního úřadu Hradištko, která také zajišťuje výdej obědů ve školní výdejně.

Základní škola

diplom

logo Mensa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
2
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Evropské strukturální a investiční fondy II.

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

projekt_II_2019

 

Evropské strukturální a investiční fondy III.

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

projekt_III_2021

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU Typ: DOCX dokument, Velikost: 126.43 kB

Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Základní a Mateřská
škola Hradištko


nahoru